Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w VII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

Zgłoszenie do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa z siedzibą w Łodzi. Celem Konkursu jest promocja zawodowych choreografów, pochodzących z różnych państw świata. Konkurs jest przeznaczony dla twórców posiadających profesjonalnewykształcenie taneczne lub choreograficzne.

Konkurs odbędzie się w dniach 17-18 maja 2014 roku na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi.

Konkurs obejmuje dwa etapy. Przedmiotem oceny w Konkursie jest autorska kompozycja choreograficzna, spełniająca następujące warunki:

1. Układ do dowolnej muzyki, opracowany w dowolnej technice tanecznej – od neoklasyki po różnorodne techniki tańca współczesnego.

2. Czas trwania układu choreograficznego maksymalnie do 15 minut.

3. W Konkursie mogą być prezentowane układy taneczne zespołowe (do 8 tancerzy), duety oraz partie solowe, wykonywane przez zawodowych tancerzy.

4. W choreografiach konkursowych niedozwolone jest używanie scenografii (poza niewielkimi jej elementami).

5. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną prezentację.


I ETAP KONKURSU

1. Choreografowie nadsyłają do Biura Konkursu swoje autorskie choreografie na płytach CD lub DVD (w dwóch egzemplarzach) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu) z dokładnym opisem choreografii i wymagań technicznych dotyczących sceny oraz oświetlenia.

Adres biura Konkursu:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa
ul. Gandhiego 4 lok. 29
91-012 Łódź

tel.: +48 501-497-255, +48 697 953 794
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

a. Płyty CD lub DVD muszą mieć pełną rejestrację proponowanej choreografii. Nagrane w ujęciu panoramicznym, bez zbliżeń i montażu, gwarantującym autentyczność.

b. Karta Zgłoszeniowa powinna być wypełniona pismem drukowanym. Należy do niej dołączyć dobrej jakości zdjęcia choreografa oraz zgłoszonej choreografii konkursowej na płycie CD w formacie JPG i kopię dyplomu potwierdzającego profesjonalne taneczno-choreograficzne wykształcenie osoby biorącej udział w konkursie. Na osobnej płycie CD należy przesłać krótką notkę biograficzną choreografa w języku polskim i angielskim, zawierającą informacje o jego wykształceniu i dotychczasowych osiągnięciach artystycznych. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem choreografa.

c. Na oddzielnej płycie CD należy przesłać także muzykę, do której wykonywany jest zgłoszony do Konkursu układ choreograficzny. Płyta musi być opisana imieniem i nazwiskiem choreografa oraz zawierać tytuł choreografii – tak jak w Karcie Zgłoszeniowej. Na płycie ma znajdować się muzyka tylko do prezentacji konkursowej.

Uwaga! Organizator Konkursu nie zwraca przysłanych materiałów i pozostawia je jako dokumentację. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac do biura Konkursu upływa 7 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

2. Wyboru 12 finalistów I etapu Konkursu spośród zgłoszonych dokona Komisja Kwalifikacyjna, wyłoniona przez organizatora Konkursu. Ogłoszenie wyników pracy Komisji nastąpi 20 kwietnia 2014 roku. Choreografowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną oficjalnie poinformowani i zaproszeni do Łodzi. Informacja o zakwalifikowanych osobach ukaże się także na stronie internetowej Konkursu www.amberfaun.com.

Podróż i zakwaterowanie:
1. Choreografowie i tancerze zakwalifikowani do II etapu przyjeżdżają do Łodzi na własny koszt.
2. Organizator Konkursu zapewnia uczestnikom tylko noclegi w dniach – 16 maja/17 maja, 17 maja/18 maja, 18 maja/19 maja 2014.

UWAGA! ORGANIZATOR ZAPEWNIA NOCLEGI WYŁĄCZNIE DLA CHOREOGRAFÓW I TANCERZY.

Ubezpieczenie:
Organizator Konkursu nie zapewnia żadnego ubezpieczenia i nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy, wypadki, straty w czasie podróży i podczas Konkursu. Termin rejestracji i opłaty akredytacji:

1. Po przyjeździe do Łodzi w dniach 16.05.14-17.05.14 uczestnicy Konkursu zobowiązani są opłacić akredytację w Biurze Konkursu.

2. Koszt akredytacji dla choreografa wynosi 600 PLN.

3. Koszt akredytacji dla jednego tancerza 150 PLN (dotyczy również choreografów, występujących w zgłoszonej do Konkursu choreografii).

4. Opłata akredytacji nie podlega zwrotowi.

Próby:
1. Organizator Konkursu przygotowuje plan prób i występów uczestników Konkursu.

2. Próby uczestników Konkursu będą odbywać się w Teatrze Wielkim w Łodzi w dniach 16 maja i 17 maja 2014 roku; 18 maja 2014 roku odbędzie się próba do Koncertu Galowego (adres: Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź www.operalodz.com).

3. Organizator Konkursu zapewnia teatralną scenę, salę baletową, garderoby oraz profesjonalną obsługę techniczną.

4. Każdy uczestnik Konkursu będzie miał do dyspozycji tylko jedną techniczno-artystyczną próbę na scenie
(30 min) i jedną na sali baletowej (30 min).

Występ na scenie:
1. Prezentacje konkursowe, uroczyste rozdanie nagród oraz Koncert Galowy będą miały miejsce na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi.
2. Konkurs i Koncert Galowy jest otwarty dla publiczności.
3. Na scenę Teatru nie można wnosić materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
4. Uczestnicy Konkursu muszą posiadać własne kostiumy i kosmetyki.

II ETAP KONKURSU

1. Prezentacja 12 finałowych choreografii odbędzie się 17 maja 2014 roku na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi.
2. Oceną programów konkursowych zajmie się powołane przez Organizatora międzynarodowe Jury, złożone ze znanych tancerzy, choreografów i krytyków tańca.
3. Jury Konkursu wyłoni i nagrodzi 2 laureatów spośród 12 finalistów.
4. Ogłoszenie werdyktu Jury i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Galowego 18 maja 2014 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Koncert Galowy:
Podczas Koncertu Galowego 18 maja 2014 roku przedstawiona zostanie choreografia laureata Grand Prix i laureata pierwszej nagrody VII edycji Konkursu, a także występ zespołu-gwiazdy zaproszonego przez Organizatora Konkursu.

Jury:
1. Międzynarodowe Jury stosuje się do regulaminu VII Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa.
2. Każdy juror głosuje indywidualnie.
3. Jury może nie przyznać nagród lub podzielić pulę pieniędzy w inny sposób.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Konkursowe choreografie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. Walory artystyczne.
2. Poziom techniki tanecznej.
3. Oryginalność.
4. Świadomość przestrzeni scenicznej.
5. Dramaturgia choreografii.

Nagrody:
1. Laureat Grand Prix VII edycji Konkursu otrzyma statuetkę „Bursztynowego Fauna” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 000,00 PLN brutto (sł. trzydzieści tysięcy złotych brutto). Statuetka Bursztynowego Fauna symbolizuje postać Fauna z baletu „Popołudnie Fauna” do muzyki Claude’a Debussy’ego w choreografii Wacława Niżyńskiego.

2. Laureat pierwszej nagrody otrzyma 15 000,00 PLN brutto (sł. piętnaście tysięcy złotych brutto).

Prawa Autorskie:

1. Tylko akredytowane przez organizatora Konkursu media mogą dokonywać rejestracji wideo programu Konkursu oraz Koncertu Galowego.

2. Organizator Konkursu zapewnia sobie wszelkie prawa do nagrywania, transmitowania, fotografowania, drukowania, wywiadów, produkcji, sprzedaży fotografii i nagrań video z występów uczestników Konkursu oraz Koncertu Galowego.

3. Uczestnicy Konkursu nie otrzymają honorarium lub tantiem za nagrywanie, transmitowanie, fotografowanie, wywiady.

4. Organizatora Konkursu nie obowiązują żadne opłaty odnoszące się do praw autorskich kompozytorów, choreografów, kostiumologów i innych realizatorów prezentacji.

5. Uczestnik Konkursu podejmuje się we własnym zakresie uzyskać prawa autorskie do produkcji choreografii na terenie Polski i pokryć wszystkie wydatki z tym związane.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieustalone prawa autorskie.

 

Pozostałe informacje:

Wszystkie dane dotyczące podróży uczestników (godzina przybycia do Łodzi, środek transportu) muszą być przekazane organizatorowi Konkursu nie później niż do 5 maja 2014 roku. W przypadkach spornych, nie objętych niniejszym Regulaminem, ostateczną i niepodważalną decyzję podejmuje Dyrektor Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych ważnymi przyczynami zmian w Regulaminie.

Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych na stronie www.amberfaun.com, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części,
bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa jest zabronione.